Για Επενδυτές

Το #taperaki έχει ένα δομημένο και σταθερά αναπτυξιακό πλάνο. Σύντομα θα προχωρήσει στην πρώτη του καμπάνια χρηματοδότησης από το πλήθος. Αν θέλετε να ενημερωθείτε συμπλήρωσε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας και θα σας στείλουμε το Pitch Deck (Σύντομο ενημερωτικό δελτίο) με όλα τα διαθέσιμα στοιχεία – χωρίς καμία δική σας υποχρέωση συμμετοχής στην καμπάνια χρηματοδότησης.