Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων ToTaperaki.

Έχουμε αναπτύξει την ακόλουθη Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων, η οποία εφαρμόζεται σε κάθε χρήση της ιστοσελίδας και /ή των υπηρεσιών μας. Κάθε νέα υπηρεσία που προστίθεται στην πλατφόρμα επίσης θα υπόκειται στους όρους που αναφέρονται σε αυτήν την Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων.

Στην Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων του ToTaperaki μπορείτε να διαβάσετε πώς και γιατί το ToTaperaki συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας. Σε ό,τι αφορά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, το ToTaperaki συμμορφώνεται με τους κανονισμούς του GDPR (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

Το ToTaperaki (εφεξής “ToTaperaki”, “εμείς”, “εμάς” ή “μας”) παρέχει αυτήν την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων για να σας ενημερώσει για τις πολιτικές και τις διαδικασίες που αφορούν τον τρόπο που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουμε από τους χρήστες του www.totaperaki.me (εφεξής “Ιστοσελίδα”), από τις υπηρεσίες και την εφαρμογή μας για κινητά τηλέφωνα (εφεξής “Εφαρμογή”) άσχετα με τον δικό σας τρόπο χρήσης ή πρόσβασης.

Προσωπικά δεδομένα θεωρούνται όλες οι πληροφορίες που άμεσα ή έμμεσα ταυτίζονται με εσάς. “Άμεσα” με εσάς ταυτίζεται, για παράδειγμα, το όνομά σας. “Έμμεσα” με εσάς ταυτίζεται οποιαδήποτε πληροφορία δεν περιέχει το όνομά σας, όπως μία διεύθυνσή-IP.

Κατά την εγγραφή σας στην Ιστοσελίδα ή στην Εφαρμογή μας και όταν επιλέγετε να γίνετε Cookistas ή Taperistas, θα σας ζητήσουμε προσωπικά δεδομένα για ταυτοποίηση και επικοινωνία (εφεξής “Πληροφορίες Ταυτότητας”). Οι Πληροφορίες Ταυτότητας συμπεριλαμβάνουν ενδεικτικά το όνομά σας, τον αριθμό τηλεφώνου σας, το e-mail σας και την διεύθυνση κατοικίας σας.

Στην Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων, οι όροι “χρήση” και “επεξεργασία” δεδομένων συμπεριλαμβάνουν ενδεικτικά τη χρήση cookies, τη συλλογή, αποθήκευση, αξιολόγηση, διαγραφή, διαχείριση και χρήση των προσωπικών δεδομένων.

Η Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων αφορά μόνο τα προσωπικά δεδομένα που εσείς μας παρέχετε μέσω της Ιστοσελίδας και της Εφαρμογής. Διατηρούμε το δικαίωμα ενημέρωσης αυτής της Πολιτικής Προσωπικών Δεδομένων σε περίπτωση τροποποιήσεων των υπηρεσιών μας, στην οποία περίπτωση υποχρεούμαστε σε διόρθωση της Πολιτικής Προσωπικών Δεδομένων στην Ιστοσελίδα. Οι αλλαγές θα ισχύουν αυτόματα μετά τη διόρθωση της Πολιτικής Προσωπικών Δεδομένων στην Ιστοσελίδα. Οι χρήστες θα ενημερώνονται για κάθε τροποποίηση της Πολιτικής Προσωπικών Δεδομένων μέσω της πλατφόρμας.

Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων.

Το ToTaperaki έχει δικαίωμα να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας για τους παρακάτω λόγους:

  • Παροχή των υπηρεσιών μας.

Το ToTaperaki μπορεί να επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα σας για παροχή των υπηρεσιών του. Για παράδειγμα, η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων απαιτείται για τη δημιουργία του λογαριασμού σας στην πλατφόρμα, για την παραγγελία σας, για την υποβολή κριτικών ή για εφαρμογές τρίτων. Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται το ToTaperaki σε αυτήν την περίπτωση είναι: όνομα, αριθμός τηλεφώνου, e-mail, διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση IP, δεδομένα προφίλ του λογαριασμού σας στην πλατφόρμα.

  • Εξυπηρέτηση Πελατών.

Το ToTaperaki επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για τη διαχείριση ερωτημάτων και αιτημάτων, μία διαδικασία που κρίνεται απαραίτητη για την παροχή των υπηρεσιών μας. Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται το ToTaperaki σε αυτήν την περίπτωση είναι: όνομα, e-mail, πληροφορίες παραγγελίας.

  • Άμεσο μάρκετινγκ.

Το ToTaperaki επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για λόγους άμεσου μάρκετινγκ. Αυτό σημαίνει ότι το ToTaperaki έχει το δικαίωμα να έρχεται σε επαφή με πελάτες για προώθηση των υπηρεσιών του. Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται το ToTaperaki σε αυτήν την περίπτωση είναι: συμπεριφορά των χρηστών στο ίντερνετ, διεύθυνση IP, e-mail, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, online αναγνωριστικά, πληροφορίες παραγγελιών, τοποθεσία και δεδομένα προφίλ του λογαριασμού σας στην πλατφόρμα.

Το ToTaperaki έχει το δικαίωμα να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για άμεσο μάρκετινγκ όταν έχει λάβει συναίνεση από τους χρήστες ή όταν συντρέχουν νομικοί λόγοι. Ανάλογα με την φύση της επεξεργασίας (νομικοί λόγοι ή συναίνεση), διατηρείτε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συναίνεσή σας οποιαδήποτε στιγμή ή να αρνηθείτε την επεξεργασία τωων προσωπικών δεδομένων σας για λόγους άμεσου μάρκετινγκ. Η απόσυρση της συναίνεσής σας δεν καθιστά παράνομη την επεξεργασία που έχει προηγηθεί της απόσυρσης.

Κατηγορίες Παραληπτών.

Σε περίπτωση που ζητηθεί η αποκάλυψη των προσωπικών δεδομένων σας από νομικούς φορείς ή κυβερνητικές αρχές, το ToTaperaki υποχρεούται στην παραχώρησή τους. Διατηρούμε το δικαίωμα αποκάλυψης προσωπικών δεδομένων σας αν αυτό κρίνεται απαραίτητο για επιβολή του νόμου, για λόγους εθνικής ασφαλείας ή για την αναχαίτιση οποιασδήποτε ενέργειας μπορεί να θεωρηθεί επικίνδυνη, παράνομη ή ανήθικη. Έχουμε κάθε δικαίωμα να αποκαλύψουμε προσωπικά δεδομένα σε παρόχους ασφαλιστικών υπηρεσιών αν αυτό κρίνεται απαραίτητο για την προστασία των χρηστών μας.

Με στόχο την παροχή και τη βελτίωση των υπηρεσιών μας, διατηρούμε το δικαίωμα να μεταφέρουμε προσωπικά δεδομένα σε τρίτους όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Κάθε φορά που ένας taperistas προχωράει σε παραγγελία, το ToTaperaki μεταφέρει στον cookista τις πληροφορίες που υπάρχουν στο προφίλ του χρήστη. Κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας και της πληρωμής, θα αποκαλύπτονται και τα τηλέφωνα επικοινωνίας μεταξύ taperista και cookista. Σε καμία περίπτωση δεν αποκαλύπτονται στοιχεία που αφορούν τον τραπεζικό λογαριασμό σας.

Σε περίπτωση συνεργασίας με τρίτους για βελτίωση της υπηρεσίας μας, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά υπηρεσιών συντήρησης, διαχείρισης βάσης δεδομένων και στατιστικών αναλύσεων, το ToTaperaki μπορεί να δώσει πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα, τα οποία εξακολουθούν να προστατεύονται από τους όρους της Πολιτικής Προσωπικών Δεδομένων.

Cookies.

Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται κατά την πλοήγησή σας στο διαδίκτυο. Σκοπός τους είναι να ειδοποιούν τον ιστότοπο που επισκέπτεστε, για την προηγούμενη δραστηριότητά σας. Τo ToTaperaki χρησιμοποιεί Cookies για να σας αναγνωρίζει κατά την επίσκεψή σας και να έχει μία εικόνα της χρήσης σας αναφορικά με την ιστοσελίδα μας αλλά και των προτιμήσεών σας σε άλλες ιστοσελίδες.

Οι χρήστες του ToTaperaki που δεν επιθυμούν την εγκατάσταση Cookies στις συσκευές τους, θα πρέπει να αρνούνται την είσοδο σε Cookies πριν χρησιμοποιήσουν την ιστοσελίδα του ToTaperaki, έχοντας επίγνωση του γεγονότος ότι κάποια θέματα του ToTaperaki ενδέχεται να μη λειτουργούν σωστά χωρίς τη βοήθεια των Cookies.

Τα δικαιώματά σας.

Σεβόμαστε απόλυτα την άσκηση των δικαιωμάτων σας σε ό,τι αφορά τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε ή χρησιμοποιούμε.

Μπορείτε να ζητήσετε πρόσβαση σε ή αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων, τα οποία έχουν συλλεχθεί και επεξεργαστεί από το ToTaperaki. Μπορείτε να ζητήσετε διόρθωση και αφαίρεση προσωπικών δεδομένων σας ή περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας αν συντρέχει λόγος. Έχετε το δικαίωμα να μεταφέρετε τα δεδομένα σας και να αρνηθείτε την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας για λόγους άμεσου μάρκετινγκ. Ο νόμος είναι αυτός που καθορίζει τη δυνατότητα άσκησης ενός συγκεκριμένου δικαιώματος σε μία δεδομένη κατάσταση, συνεπώς υπάρχει η πιθανότητα να μην μπορούμε να εκτελέσουμε απόλυτα το αίτημά σας.

Ασφάλεια.

Η ασφάλεια είναι πολύ σημαντική για εμάς.

Το ToTaperaki θεωρεί εξαιρετικά σημαντική τη διαφύλαξη των δεδομένων σας. Λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διαφυλάξουμε τα προσωπικά δεδομένα σας. Η Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί αξιόπιστο Πιστοποιητικό SSL για να εξασφαλίσει ότι τα προσωπικά δεδομένα σας δεν θα πέσουν σε λάθος χέρια.

Σε περίπτωση παραβίασης ασφαλείας, το ToTaperaki θα προχωρήσει σε κάθε νόμιμη ενημέρωση για την παραβίαση και την ακεραιότητα των μη αποκρυπτογραφημένων “προσωπικών δεδομένων” που έχουν αποθηκευτεί ηλεκτρονικά, χωρίς παράλογη καθυστέρηση.

Χρόνος φύλαξης προσωπικών δεδομένων.

Δεν κρατάμε τα προσωπικά δεδομένα σας για διάστημα μεγαλύτερο από αυτό που απαιτείται για τους λόγους επεξεργασίας τους.

Ερωτήσεις & Παράπονα.

Αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση ή παράπονο για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με την ομάδα του ToTaperaki στο totaperaki.me@gmail.com Η ομάδα μας θα χαρεί να σας εξυπηρετήσει.